Skip to main content
Gotlamm - Blogg

Studieresa till Donnias garveri

By 20 oktober, 2016maj 12th, 2018No Comments

Nyss hemkommen från min resa med Donnia Skinn AB till bland annat deras garveri i Bugonjo, Bosnien, känner jag mig glad över att fått ha tagit del av den verksamhet Tome Ugrinovski och hans familj har byggt upp i Bosnien. Landet har drygt 40 % arbetslöshet och Donnia Skinn AB är en trygg arbetsplats med goda villkor för ca 30 personer.

Donnia Skinn AB

Garveriet är inrymt i luftiga, trevliga lokaler och personalen roterar mellan olika arbetsmoment. Det är många moment som kräver en skicklig hand och öga för hur skinnet bäst kommer till sin rätt.

Donnia Skinns lokaler i Bogojno, Bosnien.

Deras moderna reningsverk invigdes i maj 2016 och tar hand om spillvattnet på bästa sätt. Från de skinn som har garvats med 3-värt Krom går spillvattnet separat in i reningsverket och resterna från garvningen tas om hand i form av ett kondenserat slam som hämtas upp av ett företag från Sarajevo och återvinns slutligen i Österrike.

Donnia Skinns reningsverk

Vi var även på 2 stycken fårgårdar och det är alltid lika intressant att höra hur de gör i andra länder. Mycket är sig likt men en stor skillnad är att de i princip inte har stängsel utan djuren vaktas av en herde och hans hundar. Många betar uppe i de vackra bergen på sommaren och sedan tas de hem på vintern för att sedan lamma innan de vallas tillbaks upp igen.

Fårflock i Bosnien

Den vanligaste fårrasen heter Pramenka men de hade också får av rasen Romanovska.

Besök på Bosnisk fårgård

Här kan man läsa mer om Donnias garveri.

 

sv_SESV