Kromgarvning. Är det farligt?

“De som inte känner till hur det förhåller sig är ibland rädda och osäkra när de hör ordet krom.
Därför får vi ofta förklara hur det ligger till.

Kortfattat om krom
Mot slutet av 1800-talet upptäcktes kromsalternas användbarhet i garvningen. Detta revolutionerade garverinäringen. Processer som tagit månader och år kunde med kromsalt genomföras på betydligt kortare tid. Garvningstiden minskade från 6 månader till 6 veckor!

Krom kan förekomma i många former och med olika saltbindningar.
Detta är värt att komma ihåg, inte minst i den något onyanserade debatten om krom.

Krom finns i naturen. Grundämnet krom har den kemiska beteckningen Cr.
Kromsalter kan bland annat vara gröna. I dessa föreningar har krom laddningen +3.
Man talar då om “3-värt krom” (trivalent) som är ofarligt. 3-värt krom är också ett essentiellt näringsämne.
Brist på krom kan leda till att du blir sämre på att utnyttja blodsockret och därmed känna ett större sötsug.
Kanske är det så att du går och är godissugen i onödan?.

3-värt krom i garvningen
Det som används i garvningsprocessen är 3-värt (trivalent) krom som är ofarligt.

Eftersom man har använt detta garvämne i 150 år och funnit att det är det bästa sättet att få lätta,
smidiga skinn med god tvättbarhet, så används det fortfarande till 85–90 % som garvämne i världen.

I ullen finns inga kromrester och det krom som finns är bundet i lädret.
Det är alltså helt ofarligt! Annars skulle man inte få använda det.
Man har inte kunnat påvisa några skadeverkningar vid användandet av 3-värt krom.
Kromgarvat läder finns i skinnmöbler, läderskor, väskor, skärp mm.

Det som kan skapa osäkerhet är, att man ofta i debatten inte skiljer på 3-värt och 6-värt krom.
Den gulröda kromvarianten 6-värd krom är giftig och cancerframkallande och har använts företrädesvis inom lackeringsindustrin.

Ja, men kromallergi då?
Jo, det förekommer men är sällsynt.

När vi tog fram våra tvättbara skinn för drygt tjugo år sedan diskuterade vi detta med våra läkarkonsulter.
Det svar vi fick av allergologer och från Statens Bakteriologiska Laboratorium var:
”Kromallergi är mycket ovanligt. Det ska inte sammanblandas med nickelallergi som är mycket mer frekvent.
Kromallergi förekommer på samma sätt som att en enstaka människa är överkänslig för ett udda ämne.”

Sammanfattning
Det är givetvis det 3-värda icke-giftiga gröna kromet som används som garvämne vid beredning.

Obs! Ej att förväxla med “6-värt” (hexavalent) krom som är gulrött och giftigt och kan vara cancerframkallande.
Detta är olämpligt till garvning och dessutom förbjudet. Har använts inom lackeringsindustrin.”

(Den här texten har jag fått tillstånd att låna från Tranås Skinnberedning.)