Vad är kromgarvning och är det farligt?

De som inte känner till hur det förhåller sig är ibland rädda och osäkra när de hör ordet krom. Därför får vi ofta förklara hur det ligger till.
Fortsätt läsa

Kortfattat om krom

Mot slutet av 1800-talet upptäckte man att kromsalter kunde vara användbart i garvning. Detta revolutionerade garverinäringen och processer som tidigare tagit månader och år kunde med hjälp av kromsalt istället genomföras på betydligt kortare tid. Garvningstiden minskade från 6 månader till 6 veckor!

Vad är krom?

Krom kan förekomma i många former och med olika saltbildningar. Detta är värt att komma ihåg, inte minst i den något onyanserade debatt som pågår om just krom. Krom finns i naturen och har den kemiska beteckningen Cr. Kromsalter kan bland annat vara gröna och i dessa föreningar har kromladdningen +3. Det är detta som kallas ”3-värt krom” (trivalent) och det är helt ofarligt. 3-värt krom är också ett essentiellt näringsämne då en brist kan leda till att du blir sämre på att utnyttja blodsockret och därför känna ett större sötsug. Om du till exempel går runt och är godissugen ofta så kan det bero på en brist på just krom!

Hur används krom i garvning?

3-värt krom, trivalent krom, är det som används i garvningsprocessen för fårskinn och lammskinn. Eftersom man har använt detta garvämne i 150 år och funnit att det är det bästa sättet för att få lätta och följsamma skinn som också går att tvätta så används det fortfarande till 85–90% som garvämne runt om i världen.

Var finns krom i lammskinn och fårskinn?

I ullen finns det inga kromrester alls utan det krom som finns är bundet i lädret. Det är helt ofarligt annars skulle man inte få lov att använda det. Man har inte kunnat påvisa att det blir några skadeverkningar vid användandet av 3-värt krom så det används i allt från skinnmöbler och läderskor till väskor, skärp, kläder och skor med mera.

Vad är skillnaden på 3-värt krom och 6-värt krom?

Det som ofta skapar en osäkerhet är när man inte vet skillnaden på 3-värt krom och 6-värt krom. 6-värt krom är en gulröd kromvariant som är giftig och cancerframkallande. Den har företrädesvist använts inom lackeringsindustrin. 3-värt krom är däremot totalt ofarligt.

Kan man vara allergisk mot krom?

När vi tog fram våra första tvättbara lammskinn och fårskinn för drygt tjugo år sedan så diskuterade vi detta med våra läkarkonsulter. Det svar vi fick från allergologer och från Statens Bakteriologiska Laboratorium var att kromallergi är mycket ovanligt. Man ska inte blanda ihop det med nickelallergi som är mycket mer vanligt. Kromallergi förekommer på samma sätt som att en enstaka människa är överkänslig för ett udda ämne.

Sammanfattning

Det är alltså det 3-värda icke-giftiga gröna kromet som används vid beredning av lammskinn och fårskinn. Det är ej att förväxla med 6-värt (hexavalent) krom som är gulrött och giftigt. Den typen av krom är förbjuden att använda till garvning men har använts frekvent inom lackeringsindustrin.